Z dumą zawiadamiamy, że wielkim sukcesem zakończył się start w zawodach centralnych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dwojga utalentowanych uczniów klas biologiczno-chemicznych – Marysi Zaporowicz z 2E i Stanisława Szeligi z 1E. Oboje uzyskali tytuł finalisty, który łączy się z przywilejem zwolnienia z egzaminów maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wynikiem 100% i oceną celujacą z przedmiotu. Gratulujemy naszym olimpijczykom tego zaszczytnego tytułu i dziękujemy za ogromny wysiłek włożony w przygotowania do olimpiady na kolejnych etapach.

Dziękujemy również wszystkim pozostałym pasjonatom literatury, biorącym udział w olimpiadzie w tej i poprzedniej edycji, za piękne zmagania z materią słowa, nie zawsze zwieńczone laurem zwycięstwa.

Opiekę nad olimpijczykami sprawowały prof. Bożena Kudrycka i prof. Joanna Rześniowiecka.