Obecnie szkoła nie prowadzi żadnych konkursów dotyczących zatrudniania pracowików.