Liceum działa w oparciu o akt założycielski placówki oświatowej – Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1948 r. nr 11Śr.-561/48 (Dz.U. MO z 1948 r.,  nr 6, poz. 122.) oraz na podstawie:

   • ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572. z późn zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

   • uchwały Rady Miejskiej w Gdańsku w sprawie  utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w  Gdańsku przy ul. Polanki 130,

   • Statutu V LO im. Stefana Żeromskiego (tekst jednolity), zatwierdzonego przez Radę
      Pedagogiczną