Od momentu powstania Biuletyny  Informacji Publicznej w szkole nie przeprowadzana była żadna kontrola zewnętrzna.