Samorząd Uczniowski łączy społeczność Naszej Szkoły, stanowi pomost między dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami poszczególnych klas.
Budzi poczucie wspólnoty, bierze aktywny udział w tworzeniu unikalną atmosferę szkoły, wzbogaca tradycje szkolne oraz stara się zaspokajać potrzeby uczniów. Współdecyduje o całokształcie wewnętrznego życia szkoły.

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021:

  • Maria Gofron – 2ag (przewodnicząca),
  • Julia Blecher – 2dg (z-ca przewodniczącej)
  • Amelia Maćkiewicz – 2ag (z-ca przewodniczącej)

Opiekun – pp. Małgorzata Bąk