Samorząd Uczniowski łączy społeczność Naszej Szkoły, stanowi pomost między dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami poszczególnych klas.
Budzi poczucie wspólnoty, bierze aktywny udział w tworzeniu unikalną atmosferę szkoły, wzbogaca tradycje szkolne oraz stara się zaspokajać potrzeby uczniów. Współdecyduje o całokształcie wewnętrznego życia szkoły.

Skład Samorządu Uczniowskiego 2023/2024:

  • Przewodniczącym Gabinetu V LO są Krzysztof Jazgarski i Lena Piękosz-Grabowska z klasy 3D.

Opiekun – pp. Katarzyna Tusk-Olczak