Sekretariat

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów oraz podania, wnioski i pisma w godzinach urzędowania.

Korespondencję można też kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sekretariat udziela również szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Procedury postępowania znajdują się na stronie internetowej w opisanych tematycznie zakładkach: http://www.vlo.gda.pl/